DE CMR
VRACHTBRIEF

Alle informatie over
de Belgische
CMR vrachtbrief

De CMR vrachtbrief
Het CMR verdrag
De Belgische wet omtrent de CMR
Vereenvoudiging juni 2006
Verplichte vermeldingen
De Nederlandse CMR Vrachtbrief
 
» Vereenvoudiging wetgeving CMR Vrachtbriefven juni 2006
Vanaf 1 maart 2007 treden soepelere regels inzake vrachtbrieven in voege.
Concreet betekent dit dat CMR-vrachtbrieven en vrachtbrieven voor de verhuis,
afgeleverd mogen worden door drukkerijen die goedgekeurd zijn door de FOD
Financiën.
 
Aan de andere kant zullen de bedrijven die nationale transporten doen voor de
rekening van commerciële ondernemingen in de distributiesector, vrijgesteld
worden van CMR-vrachtbrieven, in zoverre dat de plaats van laden en de plaats
van lossen toebehoort aan hetzelfde bedrijf of een onderneming verbonden aan
voorgaande.
 
Vandaag worden de CMR-vrachtbrieven en vrachtbrieven voor de verhuis exclusief
geleverd door de beroepsorganisaties van de sector. Vanaf 1 maart zullen ze evenzeer
mogen afgeleverd worden door drukkerijen die goedgekeurd worden door de FOD
Financiën.
Vanaf dezelfde datum zullen bedrijven die nationale transporten doen voor de
rekening van commerciële ondernemingen in de distributiesector, vrijgesteld worden
van CMR-vrachtbrieven, in zoverre dat de plaats van laden en de plaats van lossen
toebehoort aan hetzelfde bedrijf of een onderneming verbonden aan voorgaande.
Opgelet! Deze transporten zullen toch gedekt moeten worden door een vrachtbrief
waarvan het model vrij is, maar die niettemin enkele verplichte gegevens moet
bevatten. Deze vrachtbrief zal gedrukt mogen worden door de transporteur zelf of
door de drukker van zijn keuze.
 
Hieronder vindt u de verplichte gegevens:
 
 • de plaats en de datum van het opmaken
 • de naam en het adres van de afzender ;
 • de naam en het adres van de vervoerder ;
 • de plaats en de datum van inontvangstneming van de goederen en de plaats
 • bestemd voor de aflevering van de goederen ;
 • de naam en het adres van de geadresseerde ;
 • de gebruikelijke aanduiding van de aard van de goederen en de wijze van
 • verpakking en, voor gevaarlijke goederen, hun algemeen erkende bemanning ;
 • het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers ;
 • het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de
 • goederen;
 • de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende
 • kosten, douanerechten en andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot
 • aan de aflevering opkomende kosten ;
 • de voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten nodige instructies ;
 • de aanduiding dat het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is
 • onderworpen aan de bepalingen van het CMR-Verdrag ;
 • het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen terugbetaling

Deze vrachtbrieven met vrij model kunnen aangemaakt en afgedrukt worden met de
CMR-JET Vrachtbrief software :www.cmr-jet.eu
 


    Vliegensvlug uw
CMR vrachtbrieven
invullen en afdrukken
met de CMR-JET
vrachtbrief software :

www.cmr-jet.eu

Download nu de
gratis demo !